23 May 2015
Şənbə

BÜTÜN XƏBƏRLƏR

BAKU-2015

REDAKTORUN SEÇİMİ

Dünya

Maraqlı

Uşaq tərbiyəsində vacib məqamlar

Valideynlər, uşağın şəxsiyyətin formalaşdığı 3-4 yaşdan etibarən uşağın davranış və inkişafını yaxından izləməli və uşağın əxlaqi anlayışları anlamağa başladığı 7-8 yaşdan etibarən də əxlaqi...